Početna stranica

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i našeg tridesetogodišnjeg iskustva, u mogućnosti smo ponuditi:
-Tekuće održavanje skloništa
-Tehničku kontrolu skloništa
-Investicijsko održavanje
-Izradu uputa o korištenju, održavanju, zaposjedanju i napuštanju skloništa
-Obuku voditelja skloništa po nastavnom programu

Defektažu skloništa sa slijedećim sadržajem:

 • Izrada građevinske podloge
 • Popis i nabava opreme po proizvođaču, količini i dimenziji
 • Popis sredstava za zatvaranje po proizvođaču, tipu i dimenziji
 • Popis sredstava za ventilaciju po proizvođaču, tipu i kapacitetu
 • Opis općeg stanja skloništa (građevinski i strojarski dio)
 • Ispitivanje funkcionalnosti skloništa, uočavanje nedostataka i ispravnosti ugrađene opreme, te njihovo evidentiranje
 • Izrada troškovnika nedostajuće opreme i potrebnih radova za dovođenje skloništa u ispravno stanje, a temeljem Pravilnika o tehničkim normativima za sklonište i Pravilnika o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
 • Fotografiranje skloništa i opreme

 

Kao potvrdu kvalitetnog obavljanja navedenih poslova prilažemo:

 1. Ovlaštenje proizvođača za servis sredstava za zatvaranje
 2. Ovlaštenje proizvođača za servis elemenata za dobavu, distribuciju i kontrolu zraka
 3. Svjedodžbu za obnavljanje filtera za kolektivnu zaštitu